paslit, poem about children

Ozzias T. Villaver Jr., Ed. D. | BravoFilipino

 

Magdadapit hapon na

Wala pa ang Inang hinahanap

Kumakatog na ang mga tuhod

Nangangatal pa ang likod…

 

Sa labis ng pagod

Ulo ay umiikot-ikot

Habang pa-hakbang

Patungo sa tabing ilog…

 

Wala pa si Inay, nasaan ba?

Wala rin si  Itay, paano na?

Tumitindi ang sakit sa sikmura

Lumuhod tinawag na ang cura…

 

Habang palapit sa mahimbing ilog

Ang paslit patinding dumaraing

Sa sakit kumakalat sa mga ugat

Humihiyaw sabay ang taas ng lagnat…

 

Bakit ang mundo’y bingi?

Bakit ang langit naging pipi?

Bakit ang tinig ni Itay at Inay

Di marinig ng dumaraing na paslit?