pag-asa

Ozzias T. Villaver Jr., Ed. D. | BravoFilipino

 

Ilang panalangin na ba’ng binigkas?

Sa sagradong papag ng pag-alay?

Ilang kwintas ng rosario ang sinabit

Sa pintuan ng maawain Inang Maria?

 

Lumipas ang anim na magulong decada

Kahit may pagkakataon ang ekonomia’y gumanda…

Nguni’t ang magdamag na daing minawalang-halaga

Lalo na ng mga makapangyarihan at mayayaman na.

 

Bumilang ng araw, buwan at taon ang dasal na sino’ng

Hahango sa lumalalang kaputikan, dagdag pa’ng shabuhan…

Sa bilis nitong kumislap kahit pinagbabawal na gamut

Na wari’y hindi na mapigilan ang dagsang buhos saan man.

 

Tunay ngang lumalala Itong lawak ng kaputika’t shabuhan

Kahit daanan ito ng lakas-agos ng tubig galling sa kabukiran

Ang mabahong amoy nito animo’y masarap pero nakamamatay

Hindi pansin ang kinakahahatnan habang tuloy na kaligayahan.

 

Kaya, ang lakas na dasal ng Bayan sa bakal na kamay

Ngayon agad gawin ang isang matibay na tulay

Ang tulay na gagamitin ng mga susugpo dala ang apoy

Ikakalat sa kasuluk-sulukan ng kaputika’t ka-shabuhan ni kamatayan.