ikaw lamang

Ozzias T. Villaver, Jr., Ed. D. | BravoFilipino

Ikaw lamang ang laman ng aking puso.

Ang hinahangaan kong dalisay na linalang.

Ang pumupuno ng kaligayahan ng aking kaluluwa.

Ang nakakaalam ng aking lihim at pangangailangan.

Ikaw lamang ang nagpapainit ng aking katauhan.

Ikaw lamang ang lakas ng kahinaan ng aking isipan.

Ang malambing at maunawaing dalisay na himig.

Ikaw lamang ang dahilan bakit ako’y  masayahin.

Ikaw lamang ang may natatanging init na halik.

Ikaw lamang ang dahilan bakit tunay akong magiliw.

Ikaw lamang ang nagpapahinaon kung ako’y balisa.

Ang hinahanap-hanap tuwina pag ako’y hindi masigla.

Ikaw lamang ang nagdudugtong ng lumbay ng aking hininga.

Ang nagpapalakas sa pintig ng puso’t baga ng aking kaluluwa.

Ikaw lamang ang may-ari ng aking pangarap at buong buhay.

Ikaw at ikaw lamang ang tangi kong minamahal na tunay.

Ito, ang aking banal sumpa: ikaw lamang, ang aking buhay.

Ikaw lamang ang dahilan kung bakit patuloy ako nasa mundo.

Ikaw lamang ang ilaw aking isip,  lakas ng aking kalooban.

Ang sumpang ito ay tumataginting sa buong sandaigdigan.

Saksi ang kalikasan at walang hanggang panahon…Ikaw Lamang.