ni Homerun Nievera | mula sa HomerNievera.com |

Di dahil ipinanganak kang mahirap, mamamatay ka ding mahirap. Ang tagumpay ay nagmumula sa isang pangarap. Kung ang positibong pag-iisip, patuloy na pag-aaral, tunay na pakikipagkapwa-tao, at panalangin ay gagawin araw-araw, matutupad ang lahat ng ninanais sa buhay.

Life is not as complex as many think it is. Constant change and build-up of oneself is needed to achieve success. Faith plays a big role in keeping focused on what you need to achieve. The secret lies in finding your passion and your life’s purpose. Once these two are aligned, success is in the offing.

Keep the faith. What you believe, you become.

Quote-Pangarapin

www,homernievera.com | facebook.com/HomerNieveraPage