kamera, poem about camera

Ozzias T. Villaver Jr., Ed. D. | BravoFilipino

“Isa, dalawa, tatlo…isa pa, isa pa…ups!

Okey na…”  sigaw at naka-thumb up pa

Ang nakangiting retratista

Ang daming sumisingit, ang aarte pa

“isa pang shot…may waki, may waki na”…

 Suminyas ang may ngiting retratista

 _______________

Tuwing mayroon okasyon, ang kamera

Hindi nawawala, isang maliit na aparato

Napakahalaga at hinahanap ng mga tao

Para sa kanilang walang kupas na balikan.

Sa isang pagtitipon, maliit o malaki man

Dumarating si Itay humahangos at pawisan

Sukbit niya sa leeg ang high tech kamera

Tila pinagmamalaki ang porma’t ganda.

Tapos na ang musika, tapos na magsikain,

Tapos na ang programa,tapos na’ng aliwan,

Dali-daling tinawag si Itay sukbit ang kamera

Pagdating sa harapan inakma sa kaliwa’t kanan.

Sa ganda’t porma di pahuhuli ang kamera ni Itay,

Maya-maya suminyas na nag kanyang kamay…

isa…dalawa…tatlo…biglang kumislap…okey na”

Muling may sumigaw:…”waki naman, waki pa.”

Itatago na sana ni Itay ang kamera pero ito’y naudlot

Inayos at winari ang distansya sa mga pumoporma

Maya-maya may kumakaway patakbong nangunguna

Nang makasingit sa harapan sumigaw siya ng “isa pa.”

Kumislap ang ilaw ng kamera hudyat na natapos na

Kaya isa-isang madaling bumabalik sa kani-kaniyang upuan

Ngunit may humila sa kamay in Itay ulit magpapakuha pa

Pinagbigyan naman niya at ang Kamera ay natutuwa.

Umakyat…gumitna sa tarpaulin… habang kamera muling inaakma

Kuha sa gitnsa…kuha sa kanan…kuha sa kaliwa…kuha sa ibaba

Klik ditto…klik doon…klik sa gitna…klik sa ibaba…klik lang basta

Nang tapos na kuhanan ang lahat ang kamera itinago na.


Follow my other articles in Negosentro.comVigorbuddy.com, FoodFindsAsia.com,PinoyTrekker.com, GoGaGaH.com, Fotograpiya.com and ExecutiveChronicles.com